More Story

Inkräktar teknik- och IT-konsulter på varandras revir?

Tidigare har IT-konsulterna i huvudsak varit inriktade på att digitalisera de administrativa processerna, medan teknikkonsulterna...