More Story

Linbanan första i sitt slag

Sweco har uppdrag som rådgivare när en linbana planeras i Göteborg, som den första i sitt slag i Sverige och Norden....