More Story

Semcon svagare

Andra kvartalet är, som tidigare kommunicerats, resultatmässigt svagt på grund av relativt få arbetsdagar i kvartalet....