More Story

Prevas rör sig i rätt riktning!

Prevas försäljning under årets andra kvartal kom in på 187,5 MSEK och rörelseresultatet på 2,6 MSEK. Intäkterna minskade...