More Story

Sex hektar till hållbar fiskodling

Ljusdals kommunstyrelse har tagit ett viktigt steg i en för Sverige unik satsning på hållbar livsmedelsproduktion. Ett markanvisningsavtal...