– Vi kommer att kartlägga möjliga tekniker för att producera bioflygbränslen från skogsråvara. Dessutom kommer vi studera affärsmodeller för att hantera den högre produktionskostnaden som bioflygbränslen har jämfört med fossila flygbränslen, säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tekniska universitet i NyTeknik.

– Det här projektet fokuserar på två nycklar till att minimera risktagandet, nämligen att demonstrera tekniken – samt nya affärsmodeller, där allmänhetens vilja att flyga grönt kopplas till nödvändiga investeringar, säger han till NyTeknik.